van Straten

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Rebecca Meijer Kwartierstaat Rebecca Meijer Persoonskaart Rebecca Meijer Kwartierstaat Hans van Straten Persoonskaart Levie van Straten Persoonskaart Ernst van Straten In Memoriam In Memoriam Fotogallerij Fotogallerij Documenten Documenten
Deze familie 'van Straten' is een Joodse familie. Voor zover bekend zijn er vijf Joodse families 'van Straten' in Nederland. Deze familie heeft de naam 'van Straten' aangenomen op 31-12-1811 in Bolsward. Het is de weduwe Rebecca Meijer, die deze naam aanneemt. Ze is dan al voor de tweede keer weduwe. Ze is geboren in Frankfurt am Main en is met haar eerste echtgenoot, Salomon Ysaks, vanuit Esens in Ost-Friesland naar de Oude Pekela getrokken. Dit was ongeveer in 1774. In 1779 werd hij beschuldigd van de vervalsing van zijn attestatie. Hier is hij succesvol tegen in het geweer gekomen. In 1782 werd hij weer beschuldigd. Ditmaal van diefstal. Hij heeft vervolgens de benen genomen en is met zijn vrouw vertrokken naar Bolsward waar zij voor het eerst in 1784 werden aangetroffen. Hij is daar in 1787 overleden. Rebecca hertrouwde dat jaar nog met Beerent Josephs. Hij stond ook wel bekend als 'de Vries'. 'Mijn' familie 'van Straten' is van hem afkomstig.

De voorouders van Rebecca's twee echtgenoten zijn niet duidelijk. Eigenlijk zijn haar voorouders ook niet duidelijk. Er is wel onderzoek naar haar voorouders in Frankfurt am Main geweest, maar de namen die daar uit kwamen verschillen met die van Rebbeca's ouders, welke in haar overlijdensakte worden genoemd. Extra moeilijkheid daarbij is natuurlijk dat de namen op de overlijdensakte niet juist hoeven te zijn, hetgeen aannemelijk is gezien Rebecca's hoge leeftijd van 96 jaar. Tevens hebben Joden vaak meerdere namen. Daarnaast twijfelt de opdrachtgever aan het verrichte onderzoek in Frankfurt. Waarom is niet geheel duidelijk.

Foto van de eerste pagina van de gerechtelijke akte

Gerechtelijke akte uit 1779 tegen Salomon Ysaks, waarin hij werd beschuldigd van vervalsing van zijn attestatie, die hij gekregen heeft van de burgermeester van Esens in Oost-Friesland.