Hagen

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Dirck Hagen Kwartierstaat Astrid Hagen Documenten Documenten
De familie 'Hagen' leefde in 1550 in Oud-Loosdrecht, maar vertrok al spoedig naar Kortenhoef, waar ze zo'n vier eeuwen hebben geleefd. Een aantal takken van de familie leeft er nog steeds. Ze zijn hoofdzakelijk verspreid binnen de huidige gemeente Wijdemeren en Eemnes.

In de Wijdemeren woonden, voor zo ver het zich laat aan zien, voornamelijk twee families Hagen. De ene familie woonde veelal in Weesperkarspel en komt vermoedelijk uit Amsterdam. Deze familie is Rooms Katholiek. De andere familie woonde veelal in Kortenhoef en komt uit Oud-Loosdrecht. Deze familie is voor het leeuwendeel Nederlands Hervormd. Van die laatste familie stamt mijn vrouw, Astrid Hagen, af.

Foto van Jan Hagen en Maria Koenen op het eigen erf.

Jan Hagen met zijn vrouw Maria Koenen. Jan bezat een bunder land in Kortenhoef met daarop een boerenbedrijf. Een typerende setting voor een gezin van de familie Hagen. Minder typerend was Jan z'n geloof. Hij heeft zich voor z'n vrouw bekeerd tot het Rooms Katholieke geloof. Terwijl het leeuwendeel van de familie Nederlands Hervormd was.