Hagen

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Dirck Hagen Kwartierstaat Astrid Hagen Documenten Documenten
Grote foto

Wij Rijck Loerere(?) schout ... ... ende
Mr Jan Breting(?) schepens tot kortenhoeff inds wel
ed(ele): heere Zilvester Geereman, heere van korthoeff &
zijn geregt, doen ... allenluijds(?), dat voor ons gecom-
pareert ende ... Jan Martens van Portengen
onsen inwoonder voor sijnselvs, & als(?) man, & voogt
van Lijsbet Ansums Hagen zijn huijsvrouw dan(?) sij
blijckend geboorte bij heeft, ende verclaarde(?) hij courant(?)
in sijn voors(?) qualiteijt wel en deugden(?) schuldigs te

Grote foto

... ... ... van Gijsbert IJsaacs
Streefkerck een somme van eenhondert vijftig
car(olus): guld(en): tot ... ieder, spruijtende uijt