Hagen

Introductie Dietz Hagen Koblischek (van) Koelen Koenen de Meij van Schalkwijk van Straten
Parenteel Dirck Hagen Kwartierstaat Astrid Hagen Documenten Documenten
Grote foto

Wy Hendrik van Soesdijk
Schout Joost van Hilten en
Jan Willem Visscher Scheepenen
van Nederhort, Horstwaard, Overmeer, Riethoeven
hebben op heden ten overstaan van den
Hoog Ed(el)e Gebooren Heer Philip Jacob Grave van
den Boetzelaar Heere der Stad en Baronnie
Asperen, Languerak.
Ontfanger van den xxen en xle Penning 's Lands van
Utrecht, &c. &c. geæstimeerd, ende Æstimeeren by
deesen twee Mergen Weij of Hooijland
ten zuijden d(es) H(eren) Maarschalk Bouwman
en den Schout Klaas Pook, ten Noorden
Gerrit Jans: Schriek, ten westen de Poroek-
weetering en ten Oosten, Willem van Vliet
geleegen in de Spiegelpolder
onder deesen Geregte van Nederhorst
nagelaten by Annitje Ansums Hagen wed(uw)e
van Luijt Dirks
en dat in gereeden Gelde op een somme van zes hon-
derd Guldens.
Actum deesen 26e Februari Ao 1743.
Hend(rik): van Soesdijk
Joost van Hilten
Jan Willem Visser